Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου στη 2η φάση Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, συνεχίζει στη 2η φάση του Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των προτάσεων της 1ης φάσης του Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών.
Αξιολογήθηκαν συνολικά 246 προτάσεις από 68 αξιολογητές και κάθε πρόταση αξιολογήθηκε από 2 αξιολογητές.
Η πρόταση “Fielduino” της ειδικότητας “Τεχνικός ΗΥ” με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή Χριστόφορο Καραχρήστο, αξιολογήθηκε στην 25η θέση.
Δείτε λεπτομέρειες για την πρόταση στη διεύθυνση https://github.com/iekmesol/Fielduino
Μπορείτε να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα στη διεύθυνση https://robotics.ellak.gr/ta-apotelesmata-tou-diagonismou/