Ξηρόμερο: Συμμετοχή δημοτικών παρατάξεων, φορέων, συλλόγων και πολιτών, στη δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027

Συμμετοχή δημοτικών παρατάξεων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου, στη δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, τρέχει δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία έως στις 8 Οκτωβρίου.

Καλούνται δημοτικές παρατάξεις, φορείς, σύλλογοι και πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου, όπως και η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, έως στις 7 Οκτωβρίου στις 02:00 μ.μ., να στείλουν στο e-mail: dimosxiromeroy2019@gmail.com τις προτάσεις τους για την σχετική προαναφερόμενη διαβούλευση.

Όλες οι προτάσεις θα μπουν σε ηλεκτρονικό αρχείο και θα ανέβουν στη δημόσια διαβούλευση, με μέριμνα και ευθύνη του Δήμου Ξηρομέρου.